HĐND phường Sông Cầu tổ chức kỳ họp tổng kết HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

0
253

Chiều ngày 05/03/2021, HĐND phường Sông Cầu tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của HĐND phường khóa  VI, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ vừa qua. Đến dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Huế – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, ông Lý Văn Chỉnh – PCT UB MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn; dự kỳ họp có lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các ngành, cán bộ công chức UBND phường và các vị đại biểu HĐND phường Sông Cầu.

Trong nhiệm kỳ bầu chọn 25 Đại biểu HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong đó 07/25 đại biểu nữ, chiếm 28%, số đại biểu là người dân tộc thiểu số: 12/25 đại biểu = 48%. Đến nay, số lượng đại biểu HĐND phường là 23 đại biểu (giảm 02 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ do chuyển đơn vị công tác). Với 11 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp chuyên đề, 61 Nghị quyết được thông qua và 04 cuộc giám sát chuyên đề, HĐND phường khóa VI đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Các Nghị quyết của HĐND phường đã cụ thể hóa được chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hoạt động giám sát ngày càng được tăng cường với hiệu lực, hiệu quả ngày càng cao, có nhiều đổi mới. Công tác tiếp dân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được coi trọng và quan tâm giải quyết. Hoạt động của cac đại biểu HĐND từng bước được nâng cao chất lượng. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo luật định. Hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND phường ngày càng đổi mới, khoa học và tính chuyên nghiệp.

Tuy trong nhiệm kỳ, có sự biến động về nhân sự Thường trực HĐND và giảm số lượng đại biểu HĐND phường nhưng với tinh thần chủ động, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, Thường trực HĐND phường đã tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh hoạt động phối hợp, tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND phường, việc giải quyết kiến nghị của cử tri,góp phần quan trọng trong việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế- xã hội, chính trị, an ninh -quốc phòng của địa phương hàng năm. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đạt và vượt mức đề ra. An sinh xã hội ngày càng tốt hơn, đời sống nhân dân được cải thiện vững chắc; quốc phòng an ninh, trật tự xã hội tiếp tục ổn định và giữ vững.

Trong Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND phường  đã trao giấy khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân để  biểu dương khen thưởng thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại biểu HĐND, các đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu phối hợp tổ chức phục vụ các hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau 5 năm hoạt động các Đại biểu HĐND phường khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ với nhiều kết quả đáng khích lệ, ghi dấu nhiều thay đổi tích cực trong hoạt động của HĐND phường góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here