Phường Sông Cầu tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường năm 2021

0
292

Ngày 25/11, UBND phường Sông Cầu tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường năm 2021. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể phường, cán bộ, công chức phường và trên 50 người dân đại diện cho các hộ kinh doanh, hộ gia đình và Nhân dân trên địa bàn phường.

Trong 11 tháng qua, các cấp, các ngành từ phường đến cơ sở đã chủ động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Thông qua việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực thi công vụ, đã góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoạt động của cơ quan. Công tác cải cách hành chính được UBND phường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành. Từng nội dung, từng chỉ số của công tác cải cải cách hành chính được cải thiện rõ rệt. Trong 11 tháng, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận xử lý 1.300 hồ sơ, trong đó 100% đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Tại Hội nghị, UBND phường đã kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn về sử dụng dịch vụ công mức độ cao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Thông qua đó, đại biểu dự Hội nghị đã nắm được về mục đích, ý nghĩa, những lợi ích khi sử dụng dịch vụ công mức độ cao trong giải quyết thủ tục hành chính và quy trình, cách thức nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thanh Huyền nhấn mạnh: Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Cần phải lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo kết quả cải cách hành chính. Cán bộ, công chức UBND phường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Phấn đấu, duy trì, giữ vững và nâng cao các chỉ số đã đạt được. Thực hiện tốt thông tin báo cáo, tiếp tục xử lý tốt hồ sơ trực tuyến còn tồn đọng. Rà soát trang thiết bị máy tính đã xuống cấp, để đầu tư cho phù hợp thực tiễn công việc chuyên môn. Thực tốt công tác tuyên truyền, truyền thông về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here