UB MTTQ phường Sông Cầu chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết năm 2022

0
167

Thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Theo kế hoạch của UB MTTQ phường Sông Cầu, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được tổ chức ở cộng đồng dân cư bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực bằng các hình thức phù hợp; thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; tạo được khí thế thi đua, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiếu – Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam phường Sông Cầu

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 1-11 đến hết ngày 18-11-2022 nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức cùng chính quyền các cấp đẩy lùi dịch bệnh, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Để tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trọng tâm là tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền kết quả thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp thực hiện, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”….Cùng với đó, tuyên truyền, kết quả phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và địa phương; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here