PHƯỜNG SÔNG CẦU ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

0
58

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời gian qua, phường Sông Cầu đã nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc triển khai cơ chế  “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường, thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2024, UBND phường Sông Cầu đã xây dựng và triển khai Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính phường Sông Cầu năm 2024, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về CCHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức của phường, xây dựng các văn bản thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn phụ trách, nhất là cán bộ phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào cải cách hành chính

Đến nay, 100% CBCC của phường  đã sử dụng thư điện tử công vụ và sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử để điều hành tác nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, giúp cho các lĩnh vực hoạt động của phường được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp.

UBND phường đã niêm yết, công khai các quy định, quy trình giải quyết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết được công khai trên Trang thông tin điện tử phường, Zalo OA, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để công dân đến làm TTHC thuận tiện tra cứu.

Tiếp tục thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Bắc Kạn theo quy định. UBND phường đã làm tốt việc triển khai thực hiện phần mềm Điện tử một cửa cấp xã, phường; phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, chứng thực điện tử, hóa đơn điện tử vào giải quyết các TTHC.

Phân công, sắp xếp công chức có năng lực, trình độ chuyên môn làm việc tại bộ phận một cửa

Ngoài việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức, người lao động phường còn thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỹ năng xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là kỹ năng ứng xử, giao tiếp với người dân của đội ngũ công chức tại bộ phận một cửa của phường được nâng lên rõ rệt; ý thức, trách nhiệm và phong cách làm việc được thực hiện nghiêm túc, đúng nội quy, quy chế của cơ quan đề ra; tinh thần phục vụ nhân dân nhiệt tình, chu đáo, vui vẻ, thân thiện, nhận được sự hài lòng của người dân.

Cán bộ tận tình hướng dẫn công dân

Để bộ máy nhà nước tiếp tục được kiện toàn và củng cố, từng bước hoàn thiện và đi vào nền nếp góp phần quan trọng thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dịch vụ công cũng như giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho công dân, UBND phường đã sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn làm việc tại bộ phận một cửa để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của cấp thẩm quyền về danh mục hồ sơ, trình tự, mẫu đơn, tờ khai, thời gian giải quyết trong từng loại hồ sơ cụ thể. Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, UBND phường thường xuyên tự kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với bộ phận một cửa, có khen thưởng kịp thời, biểu dương cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấn chỉnh những cán bộ vi phạm và xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến giao dịch tại phường. Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân đến liên hệ công việc, UBND phường đã đầu tư các trang thiết bị cần thiết như bàn ghế làm việc, máy vi tính, máy in, tủ đựng hồ sơ, biểu mẫu; bàn ghế ngồi chờ của công dân; bố trí các bản niêm yết công khai thủ tục, lệ phí, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính để nhân dân tiện tra cứu.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường trong 6 tháng đầu năm 2024 tiếp nhận và giải quyết 371 hồ sơ; 100% hồ sơ đã giải quyết trước hạn, đúng hạn. Chứng thực điện tử được 157 việc; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho 185 trường hợp đạt tỷ lệ 86,05% với tổng số tiền là: 2.959.400đ. Thực hiện triển khai việc ứng dụng chữ ký số, việc gửi nhận văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Việc triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của phường Sông Cầu đã và đang tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát huy những kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm một số mặt còn hạn chế, thời gian tới phường Sông Cầu tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính; tiếp tục cập nhật, rà soát, niêm yết các thủ tục hành chính mới công bố, bãi bỏ trên các lĩnh vực quản lý, Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao kết quả công tác CCHC tại địa phương, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính TTHC và trả hồ sơ qua bưu chính công ích,; gắn Cải cách TTHC với quy chế dân chủ trên cơ sở công khai, minh bạch từng bước góp phần hiện đại hóa thủ tục hành chính nhà nước tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường./.

                                                                                                          Bộ phận Một cửa 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here