Phường Sông Cầu đứng thứ 1 về Chuyển đổi số năm 2023

0
45
Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Kạn vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Phường Sông Cầu vinh dự là đơn vị xếp hạng thứ 1/108 xã, phường, thị trấn về chuyển đổi số
Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cấp huyện bao gồm 2 nhóm với 8 chỉ số đánh giá chính. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 5 chỉ số chính là nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng; nhóm chỉ số về hoạt động gồm 3 chỉ số là hoạt động chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số.
Trên cơ sở đó, đối với cấp xã, phường, thị trấn, Phường Sông Cầu vinh dự là đơn vị dẫn đầu trên 108 xã, phường, thị trấn với 569,8 điểm.
Kết quả đánh giá, xếp hạng là cơ sở để UBND phường Sông Cầu theo dõi lộ trình thực hiện chuyển đổi số hằng năm của đơn vị, phản ánh một rõ nét, chính xác hơn về tình hình ứng dụng và phát triển CNTT, chuyển đổi số, từ đó xây dựng phương án, kế hoạch phù hợp thúc đẩy hoạt động CNTT nói chung và chuyển đổi số nói riêng phù hợp với đặc thù địa phương.
Nguyễn Phương

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here