UBND PHƯỜNG SÔNG CẦU THỰC HIỆN MÔ HÌNH “30 PHÚT TĂNG THÊM VÌ DÂN” TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ

0
90

 

30 phút vì dân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here