HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2024

0
36

Sự kiện Giờ Trái đất năm 2024 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 20h30’ đến 21h30’thứ Bảy, ngày 23tháng 3 năm 2024, với thông điệp “Một giờ tắt điện: Hành động nhỏ, tác động lớn”nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường;tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của tổ chức, cá nhân; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tầng lớp nhân dân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu gây ra. GIO TRAI DAT- BAN DOC CHAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here