UBND phường Sông Cầu triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính “Không chờ”

0
180

Ngày 27/10/2022 UBND phường Sông Cầu ban hành thông báo số 81/TB-UBND thông báo danh mục thủ tục hành chính “không chờ” thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của UBND phường Sông Cầu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here