Lịch trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND thành phố Bắc Kạn

0
95

Trang thông tin điện tử phường Sông Cầu đăng tải lịch Lịch trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND thành phố Bắc Kạn:

Xem chi tiết tại đây:LỊCH TRỰC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ BẮC KẠN

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here