10 dấu ấn tiêu biểu của MTTQ Việt Nam phường Sông Cầu, nhiệm kỳ 2019-2024

0
55

10 dấu ấn tiêu biểu của MTTQ Việt Nam phường Sông Cầu, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Sông Cầu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, với nhiều hoạt động sáng tạo trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, tiếp tục khằng định là tổ chức liên minh chính trị, liện hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị – xã hội, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

Dưới đây là 10 nét nổi bật, tiêu biểu của MTTQ Việt Nam phường Sông Cầu trong nhiệm kỳ 2019-2024:

  1. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam

Trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức 18 cuộc giám sát về các nội dung: giám sát quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm; việc thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19; công tác vệ sinh môi trường, chương trình hoạt động của đại biểu dân cử; giám sát các khoản thu, chi do nhân dân đóng góp; giám sát cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia giám sát với Thường trực HĐND phường, các cơ quan chức năng giám sát được 10 buổi. Qua các cuộc giám sát, đã có 07 kiến nghị đề nghị các tổ chức, cá nhân bổ sung, khắc phục các hạn chế còn tồn tại.

Tham gia cùng Đoàn Giám sát TT HĐND phường giám sát UBND phường

Việc làm tốt công tác giám sát việc thực hiện việc mới, việc khó của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phường được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, coi đây là điểm mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng của phường Sông Cầu, đồng thời nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc phát huy vai trò giám sát đối với công tác tổ chức và cán bộ.

  1. Thực hiện tốt công tác phản biện xã hội

Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường luôn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội. Thành lập 01 Tổ tư vấn, giám sát và phản viện xã hội gồm có 07 thành viên, tổ tư vấn đã tổ chức 04 hội nghị tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường Sông Cầu... Các ý kiến tham gia góp ý, phản biện xã hội đã được các cơ quan, đơn vị tổng hợp, ghi nhận. Tổ chức được 04 hội nghị đối thoại trực tiếp.

Ông Phạm Xuân Vũ – Tổ trưởng Tổ tư vấn UB MTTQ phường có ý kiến phản biện tại Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường Sông Cầu

Thông qua các hội nghị phản biện, các ý kiến đề xuất, góp ý được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung. Đặc biệt, các ý kiến phản biện của MTTQ đều được cấp ủy đảng chỉ đạo UBND phường tổ chức hội nghị tiếp thu, giải trình và thông tin tới MTTQ.

  1. Tích cực tham gia xây dựng luật, các văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy và chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bắc Kạn, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sông Cầu đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của nhân dân, các chuyên gia tham gia vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi…

  1. Tham gia góp ý tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và phường, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Sông Cầu khóa VIII, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam phường Sông Cầu khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh và công tác đối ngoại.

Tuyên truyền trong nhóm Zalo MTTQ Việt Nam phường

 

Tiến hành đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; triển khai trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp việc tuyên truyền trên mạng xã hội (Facebook, Zalo…); phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền.

  1. Triển khai hiệu quả nhiều mô hình trong phòng, chống dịch COVID-19

Trong thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19, MTTQ Việt Nam từ  phường đến tổ dân phố đã chủ động, tích cực, trách nhiệm cùng các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân đồng bộ ở 3 lĩnh vực: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch; phát động, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch, tham gia bảo đảm an sinh xã hội trong thời điểm giãn cách xã hội; giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 và giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Nhiều hoạt động sáng tạo do mặt trận triển khai để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch đã huy động sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao như:  “Hỗ trợ F0 điều trị tại nhà”.

Động viên lực lượng tham gia công tác phòng, chống Covid-19

 

Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường đã vận động cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tích cực ủng hộ, kết quả tiếp nhận được số tiền 63.230.000 đồng; các hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, trị giá 113.000.000 đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tham gia Hội đồng chính sách họp xét, hỗ trợ các đối tượng người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại địa phương (người có công với cách mạng, thân nhân người có công, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo) cho 570 người, với số tiền được hỗ trợ là: 470.250.000đ.

  1. Tổ chức thành công “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”

Hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thực hiện với sự đổi mới về nội dung, quy mô và phương thức thực hiện. Hằng năm, 21/21 tổ dân phố đã tổ chức Ngày hội với tỷ lệ hộ dân tham dự đạt trên 80%; 100% khu dân cư tổ dân phố tổ chức phần lễ của ngày hội và 100% các tổ dân phố tổ chức bữa cơm đại đoàn kết thân mật, ấm cúng.

Các phong trào thi đua được MTTQ Việt Nam phường chú trọng thực hiện. Trong nhiệm kỳ, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tặng giấy khen cho 45 tập thể và 25 cá nhân; UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tặng giấy khen cho 21 tập thể, 12 cá nhân; UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 03 cá nhân; Đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 02 cá nhân.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ 17 năm 2023