Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu UBMTTQ VN phường khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029

0
36
Ngày 3/4/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sông Cầu tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.
Toàn cảnh Đại hội
Tham dự đại hội có đồng chí Lý Văn Chỉnh , Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đồng chí Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường, trưởng các tổ chức chính trị xã hội phường, công chức cán bộ và 87 đại biểu chính thức và 31 đại biểu mời.
Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Mặt trận, tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao, ổn định chính trị, tạo điều kiện để huy động mọi lực lượng, chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa bàn.
Lãnh đạo UB MTTQ VN Thành phố và lãnh đạo Đảng ủy HĐND – UBND phường tặng hoa chúc mừng Đại hội
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động sức dân đóng góp kinh phí đối ứng cùng Nhà nước xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, xây dựng nhà văn hóa, hiến đất, công lao động, cây cối, tài sản…. với tổng giá trị ước trên 800 triệu đồng. Xây dựng và nhân rộng các mô hình như: khu dân cư xanh sạch đẹp, khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu… Bên canh đó, vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào xây dựng KDC văn hóa, gia đình văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa từ 92% trở lên, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa từ 85,71%.
Công tác vận động, sử dụng quỹ vì người nghèo được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thực hiện có hiệu quả, trong 5 năm đã vận động quỹ gần 200 triệu đồng; đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 05 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa nhà cho 02 hộ cận nghèo…
Thực hiện phong trào mỗi xã mỗi sản phẩm OCOP, đến nay trên địa bàn phường có 05 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. MTTQ phường phối hợp thực hiện tốt công tác tham gia phòng, chống dịch Covid-19, vận động Nhân dân quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 trên 113 triệu đồng.
Với phương châm Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển, Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp phù hợp với 6 chương trình hành động, xác định nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá.
48 Ủy viên UB MTTQ VN phường khóa IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029
Đại hội đã hiệp thương 48 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa IX nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường khóa IX lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hiệp thương cử 03 vị Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới, ông Đỗ Mạnh Hiếu tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nguyễn Phương

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here