Hội Khuyến học phường Sông Cầu tổ chức tổng kết công tác Khuyến học năm 2022

0
124

Chiều ngày 30/12, Hội khuyến học phường Sông Cầu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2023.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội khuyến học thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của phường cùng 26 chi hội khuyến học, đại diện dòng học học tập, đơn vị học tập phường Sông Cầu.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, Hội Khuyến học phường đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động liên tục, sâu rộng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng  học tập, đơn vị học tập, triển khai cuộc vận động “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng năm 2022”. Trong các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu, số hội viên khuyến học ngày càng gia tăng;
Hiện trên toàn phường có 26 chi hội khuyến học, trong đó có 21 chi hội tổ dân phố; 2 chi hội trường học; 1 ban khuyến học cơ quan, 02 ban khuyến học Dòng họ. Tổng số 2.233 hội viên. Trong năm có 2.238/2.330 hộ gia đình đăng ký gia đình học tập, 02/02 dòng họ học tập, 21/21 cộng đồng học tập, 3 đơn vị đăng ký  Đơn vị học tập.

Bên cạnh đó, Hội khuyến học đã làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiều hoạt động đạt kết quả. Tính đến nay, tổng số quỹ khuyến học là trên 22 triệu đồng, Trong năm 2022. Hội khuyến học phường đã khen thưởng 118 cá nhân và tập thể. Trong đó có 39 học sinh, 03 công dân học tập, 32 hội viên, 22 hộ gia đình, 15 cán bộ hội và 9 tập thể chi hội với tổng số tiền là trên 16 triệu.

Tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Khuyến học trong thời gian qua và đồng thuận với các nội dung đánh giá trong Báo cáo tổng kết hoạt động, đồng thời đưa ra một số đề xuất, giải pháp để cùng xây dựng nội dung hoạt động trong giai đoạn tới, như: phấn đấu mỗi gia đình có ít nhất 01 hội viên trở lên tham gia và Hội khuyến học, số đăng ký đầu năm đạt từ trên 2000 công dân, số gia đình đăng ký đầu năm đạt từ 90 đến 95%, phấn đấu 02 dòng họ đạt học tập xuất sắc, cộng đồng học tập cấp phường xếp loại tốt…

Bà Phạm Thị Nhâm – Chủ tịch Hội Khuyến học phường Sông Cầu trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2022

Nhân dịp này, Hội khuyến học thành phố trao 07 Giấy khen cho 02 tập thể, 03 hộ gia đình, 01 Ban khuyến học dòng họ và 01 cá nhân; Hội Khuyến học phường trao tặng Giấy khen cho 03 công dân học tập, 15 cán bộ hội và 09  tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2022.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here