Phân công các đơn vị phụ trách, giúp đỡ 8 xã/phường thí điểm chuyển đổi số năm 2023

0
87

Ngày 9/8/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 1431/QĐ-UBND phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, theo dõi, giúp đỡ 8 xã/phường thực hiện thí điểm chuyển đổi số năm 2023.
Theo đó, các đơn vị được phân công phụ trách, theo dõi, giúp đỡ 8 xã/phường thực hiện thí điểm chuyển đổi số năm 2023 gồm:

Công an tỉnh – phụ trách phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn;

Sở Y tế – phụ trách xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông;

Sở Giáo dục và Đào tạo – phụ trách xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể;

Sở Nông nghiệp và PTNT- phụ trách xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn;

Sở Công Thương – phụ trách xã Như Cố, huyện Chợ Mới;

Sở Khoa học và Công nghệ – phụ trách xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn;

Sở Kế hoạch và Đầu tư – phụ trách xã Côn Minh, huyện Na Rì;

Sở Thông tin và Truyền Thông – phụ trách xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm.

Các đơn vị được phân công có trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, các doanh nghiệp viễn thông – CNTT và đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ, định hướng cho UBND xã/phường thí điểm chuyển đổi số thực hiện các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích  của  chuyển đổi  số;  tập  trung  xây  dựng,  hoàn  thiện hạ tầng  số (gồm:  Hạ tầng viễn thông; mạng nội bộ; đường truyền chuyên dùng; thiết bị CNTT, máy tính…); ứng  dụng,  triển  khai  các  hệ thống  thông  tin  dùng  chung  của  tỉnh;  cung  cấp  và khuyến  khích,  vận động người  dân  tham  gia  sử dụng  dịch  vụ công  toàn  trình  và một  phần;  phát  triển thương mại điện  tử;  triển  khai  các giải  pháp  giáo  dục  thông minh… theo Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thí  điểm  triển  khai  thực  hiện  chuyển  đổi  số tại  08 xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Để thực hiện tốt việc hỗ trợ các địa phương chuyển đổi số, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời xác định rõ lộ trình triển khai các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số đồng bộ trên cả 3 trụ cột (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số) và gắn với công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Bên cạnh đó, cần chú trọng huy động nguồn lực, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng  các ứng  dụng,  dịch  vụ tiện  ích;  vận động,  kêu  gọi  các  tổ chức, đơn vị, doanh  nghiệp,  cán  bộ công  chức,  viên  chức  của cơ quan, đơn vị tham  gia  quyên góp ủng hộ cho Chương trình hỗ trợ phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trưởng thành tại xã/phường thực hiện thí điểm chuyển đổi số./.

Nguồn: Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here